Behörighet och urval

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-12-07
Godkänd: 2018-12-07

Grundläggande behörighet

För behörighet till masterprogrammet krävs grundläggande behörighet motsvarande:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Engelska 6 eller motsvarande.

Särskild behörighet

  • Tidigare utbildning måste innefatta minst 60 hp studier (motsvarande 12 månaders i normal studietakt) inom elektroteknik, fysik, elektronik eller datorteknik, inklusive kurser inom elektromagnetisk fältteori samt mekanik.
  • Tidigare utbildning måste även innefatta grundläggande matematikkurser om minst 30 hp (motsvarande 6 månaders studier i normal studietakt) inom analys, vektoranalys, differentialekvationer ekvationer och numeriska metoder.

Urvalsprocessen

Antalet platser inom utbildningsprogrammet är begränsat. Samtliga utbildningsplatser tillsätts på grundval av ett meritvärde. Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.