Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 Avancerad nivå
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 Grundnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 Avancerad nivå
EF2215 Plasmafysik II 7,5 Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 Avancerad nivå
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 Avancerad nivå
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 Avancerad nivå
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 Avancerad nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 Avancerad nivå
SK2340 Fourieroptik 6,0 Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 Avancerad nivå
SK2766 Halvledar- och nanooptik 6,0 Avancerad nivå
SK2812 Fotonik 7,5 Avancerad nivå
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (3,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 Grundnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 Avancerad nivå
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 Avancerad nivå
EF2215 Plasmafysik II 7,5 Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 Avancerad nivå
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 Avancerad nivå
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 Avancerad nivå
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 Avancerad nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 Avancerad nivå
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 Avancerad nivå
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 Avancerad nivå
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 Avancerad nivå
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 Avancerad nivå
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas:  EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350.

Årskurs 3

Spår, fotonik (PHS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (19,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 Avancerad nivå
SK2340 Fourieroptik 6,0 Avancerad nivå
SK2812 Fotonik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 Avancerad nivå
SK2766 Halvledar- och nanooptik 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser. Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SK2300 Optisk fysik 6,0 Avancerad nivå
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 Avancerad nivå
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser. Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811.

Årskurs 3

Spår, plasma (PLA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 Avancerad nivå
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 Avancerad nivå
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EF2215 Plasmafysik II 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Årskurs 3

Spår, rymd (SPA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (16,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 Avancerad nivå
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 Avancerad nivå
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 Grundnivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321

Årskurs 3