Årskurs 1

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50283 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 50005 6,0 hp 6,0
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 50827 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 50020 7,5 hp 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 50484 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 50837 7,5 hp 7,5
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50375 3,0 hp 1,5 1,5
EF2215 Plasmafysik II 50654 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 50018 7,5 hp 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 50016 6,0 hp 6,0
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50761 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 hp 7,5
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50732 7,5 hp 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60005 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60425 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60092 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60391 6,0 hp 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 60496 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2814 Mikrovågsteknik 60963 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60507 9,0 hp 4,5 4,5
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60276 3,0 hp 1,5 1,5
SK2320 Optisk problemlösning 60107 6,0 hp 3,0 3,0
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60503 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60488 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0
SK2340 Fourieroptik 60501 6,0 hp 6,0
SK2766 Halvledar- och nanooptik 60813 6,0 hp 6,0
SK2812 Fotonik 60951 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350, DD2370, EK2360.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2814 Mikrovågsteknik 60963 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60488 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60425 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60507 9,0 hp 4,5 4,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser.

Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811, SK2403, SK2902.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2330 Optisk design 60546 6,0 hp 6,0
SK2320 Optisk problemlösning 60107 6,0 hp 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60501 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2350 Optisk mätteknik 60496 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60519 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 60516 6,0 hp 6,0
SK2766 Halvledar- och nanooptik 60813 6,0 hp 6,0
SK2812 Fotonik 60951 7,5 hp 7,5

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2402, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60005 6,0 hp 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50732 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60391 6,0 hp 6,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60963 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2215 Plasmafysik II 50654 7,5 hp 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 50016 6,0 hp 6,0

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321, EF2225,  EF2227, EF2228.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60276 3,0 hp 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60503 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60092 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60391 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp 7,5