Årskurs 2

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 50827 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 50837 7,5 hp
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 hp
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50375 3,0 hp
EF2215 Plasmafysik II 50654 7,5 hp
EF2245 Rymdfysik II 50018 7,5 hp
EF2270 Teknisk plasmafysik 50016 6,0 hp
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50761 7,5 hp
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 50526 7,5 hp
SK2402 Fotonikens grundprinciper 50732 7,5 hp
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60005 6,0 hp
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60425 7,5 hp
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60092 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 60391 6,0 hp
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60507 9,0 hp
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60503 7,5 hp
ED2200 Energi och fusionsforskning 60004 6,0 hp
EI2400 Tillämpad antennteknik 60685 7,5 hp
EI2410 Fältteori för vågledare 60488 7,5 hp
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp
EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 hp
EF2227 Projekt i rymdteknik 12,0 hp
EF2228 Projekt i rymdteknik 15,0 hp
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 hp
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp

Inriktningar

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas:  EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350, DD2370, EK2360.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser.

Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811, SK2403, SK2902.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp
SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp
SK2902 Växelverkan ljus-materia 7,5 hp

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2215 Plasmafysik II 50654 7,5 hp
EF2270 Teknisk plasmafysik 50016 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321, EF2225,  EF2227, EF2228, SG2805.