Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EA275X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism, fusion och rymdteknik, avancerad nivå 60483 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1321 Fjärranalysteknik 50008 7,5 hp 7,5
EF2225 Projekt i rymdfysik 50126 12,0 hp 12,0
EF2227 Projekt i rymdteknik 50320 12,0 hp 12,0
EF2240 Rymdfysik 50405 6,0 hp 6,0
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 50763 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 52024 6,0 hp 6,0
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50467 7,5 hp 7,5
EF2228 Projekt i rymdteknik 50469 15,0 hp 8,0 7,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50148 3,0 hp 1,5 1,5
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 50466 7,5 hp 7,5
ED2235 Atomfysik för fusion 51279 6,0 hp 6,0
EF2215 Plasmafysik II 50398 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 50402 7,5 hp 7,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 50005 6,0 hp 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 50399 6,0 hp 6,0
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50393 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 50397 3,0 hp 3,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 51162 7,5 hp 7,5
SK2800 Laserspektroskopi 51111 8,0 hp 8,0
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60239 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60223 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60244 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60123 6,0 hp 6,0
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60222 9,0 hp 4,5 4,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60040 7,5 hp 7,5
ED2200 Energi och fusionsforskning 61255 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60221 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60056 9,0 hp 9,0
SH2402 Astrofysik 60895 6,0 hp 6,0
SK2403 Tillämpad fotonik 60233 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Kurser (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas:  EI2402, EI2420, EI2510,  EK2350, DD2370, EK2360.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EK2370 Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 50763 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50393 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60222 9,0 hp 4,5 4,5
DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp

Spår, fotonik (PHS)

Kurser (PHS)

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser.

Inom spåret kan också följande villkorligt valfria kurser väljas: SK2350, SK2400, SK2411, SK2766, EI2510, SK2811, SK2403, SK2902.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2300 Optisk fysik 52024 6,0 hp 6,0
SK2402 Fotonikens grundprinciper 51162 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2811 Fiberoptisk kommunikation 50467 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 50395 9,0 hp 4,5 4,5
SK2800 Laserspektroskopi 51111 8,0 hp 8,0
SK2902 Växelverkan ljus-materia 51102 7,5 hp 7,5

Spår, plasma (PLA)

Kurser (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2400, SH2008, SK2400, SK2814 , EF2240, EF2245, ED2235.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2215 Plasmafysik II 50398 7,5 hp 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 50399 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 50405 6,0 hp 6,0
ED2235 Atomfysik för fusion 51279 6,0 hp 6,0
EF2245 Rymdfysik II 50402 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED2240 Introduktionskurs till fusionsteknologi 51472 6,0 hp 6,0

Spår, rymd (SPA)

Kurser (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321, EF2225,  EF2227, EF2228. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 50405 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50148 3,0 hp 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 50005 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1321 Fjärranalysteknik 50008 7,5 hp 7,5
EF2225 Projekt i rymdfysik 50126 12,0 hp 12,0
EF2227 Projekt i rymdteknik 50320 12,0 hp 12,0
EF2228 Projekt i rymdteknik 50469 15,0 hp 8,0 7,0
EF2245 Rymdfysik II 50402 7,5 hp 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 50393 7,5 hp 7,5