Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är valfria på alla andra spår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EI2433 Elektroteknisk modellering 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Kurser (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser, varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2814 Mikrovågsteknik 60732 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 60221 7,5 hp 7,5

En av följande villkorligt valfria kurser ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60223 7,5 hp 7,5
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 60222 9,0 hp 4,5 4,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5

Spår, fotonik (PHS)

Kurser (PHS)

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser, varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2330 Optisk design 60230 6,0 hp 6,0
SK2320 Optisk problemlösning 60625 6,0 hp 3,0 3,0
SK2340 Fourieroptik 60232 6,0 hp 6,0

En av följande villkorligt valfria kurser ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2350 Optisk mätteknik 60228 6,0 hp 6,0
SK2411 Laserfysik 60235 7,5 hp 7,5
SK2403 Tillämpad fotonik 60233 6,0 hp 6,0

Spår, plasma (PLA)

Kurser (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser, varav två kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 60239 6,0 hp 6,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 61255 6,0 hp 6,0

Två av följande villkorligt valfria kurser ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60123 6,0 hp 6,0
SK2814 Mikrovågsteknik 60732 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp 7,5
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp 6,0

Spår, rymd (SPA)

Kurser (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60042 3,0 hp 1,5 1,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60040 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60895 6,0 hp 6,0

En av följande villkorligt valfria kurser ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 60244 7,5 hp 7,5
SH2008 Grundläggande modern fysik 60123 6,0 hp 6,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5