Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är valfria på alla andra spår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 hp
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs 7,5 hp
EI2433 Elektroteknisk modellering 7,5 hp

Inriktningar

Spår, mikrovågsteknik (MIC)

Kurser (MIC)

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser, varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp

Spår, fotonik (PHS)

Kurser (PHS)

Spåret Fotonik har fem obligatoriska kurser, varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp
SK2330 Optisk design 6,0 hp
SK2340 Fourieroptik 6,0 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp
SK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hp
SK2411 Laserfysik 7,5 hp

Spår, plasma (PLA)

Kurser (PLA)

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser, varav två kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp

Två av de villkorligt valfria kurserna ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp
SK2402 Fotonikens grundprinciper 7,5 hp
SK2814 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp

Spår, rymd (SPA)

Kurser (SPA)

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser varav tre kurser läses år ett.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp
SH2402 Astrofysik 6,0 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska väljas under år ett eller år två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp