Bilaga 1: Kurslista

Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning (TEILM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1