Senast ändrad: 2013-09-29
Godkänd: 2013-09-30

För att vara behörig till programmet krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng, högskoleingenjörsexamen, teknisk kandidatexamen, eller annan motsvarande teknisk, eller naturvetenskaplig examen på grundnivå. Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Den meritvärdering som ligger till grund för urvalet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, medelbetyg från tidigare akademiska studier, kurser relevanta för programmet, arbetslivserfarenhet, rekommendationsbrev, samt motiveringsbrev. Vid lika meritvärde används lottning.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se