Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) användas för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
ME2814 Idégenerering 7,5 hp 7,5
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity 6,0 hp 6,0
ME2604 Advanced Industrial Marketing 6,0 hp 6,0
ME2815 Affärsmodellen 7,5 hp 7,5
ME2036 Industriell dynamik, avancerad kurs 6,0 hp 6,0
ME204X Examensarbete inom Entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå 15,0 hp 15,0