Senast ändrad: 2016-04-19
Godkänd: 2016-04-19

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett år heltidsstudier.
Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå och sker på engelska.