Senast ändrad: 2016-11-13
Godkänd: 2016-11-13

För att vara behörig till programmet krävs högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng, högskoleingenjörsexamen, teknisk kandidatexamen, eller annan motsvarande teknisk, eller naturvetenskaplig examen på grundnivå. Engelskkunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t ex betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t ex motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75. Vid lika meritvärde används lottning.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se