Senast ändrad: 2016-11-13
Godkänd: 2016-11-13

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett år heltidsstudier.
Utbildningens nivå är i huvudsak på avancerad nivå och sker på engelska.