Masterprogram, innovations- och tillväxtekonomi (TEINM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.