Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp Grundnivå
SD1105 Matlab 3,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SH2008 Grundläggande modern fysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI2361 Avancerad mekanik 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst fyra av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2250 Publicering av examensarbete inom fusionsplasmafysik 7,5 hp Avancerad nivå
EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 hp Avancerad nivå
EF2250 Publicering av examensarbete inom rymd- och plasmafysik 7,5 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2401 Stjärnornas struktur och utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SK2400 Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp Avancerad nivå
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst tre av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.