Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas under programmets båda år.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp 7,5
EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 hp 12,0
EF2226 Projekt i plasmafysik 12,0 hp 12,0
EF2227 Projekt i rymdteknik 12,0 hp 12,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp 7,5
EF2228 Projekt i rymdteknik 15,0 hp 8,0 7,0
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp 7,5
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp 6,0
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 hp 6,0
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
SH2402 Astrofysik 6,0 hp 6,0