Årskurs 2

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas under programmets båda år.

DN2274 Elektromagnetiska beräkningar är nedlagd och därmed borttagen ur kurslistan.

EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik och ED2240 Introduktionskurs till fusionsteknologi är vilande och planerade kurstillfällen saknas.