Årskurs 2

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas under programmets båda år.

DN2274 Elektromagnetiska beräkningar är nedlagd och därmed borttagen ur kurslistan.

EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik och ED2240 Introduktionskurs till fusionsteknologi är vilande och planerade kurstillfällen saknas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2222 Den hållbara ingenjören i elektrofysik 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 7,5
EF2215 Plasmafysik II 7,5 7,5
EF2225 Projekt i rymdfysik 12,0 12,0
EF2226 Projekt i plasmafysik 12,0 12,0
EF2227 Projekt i rymdteknik 12,0 12,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 7,5
EF2228 Projekt i rymdteknik 15,0 8,0 7,0
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 4,5 4,5
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 6,0
EF2245 Rymdfysik II 7,5 7,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 6,0
EF2270 Teknisk plasmafysik 6,0 6,0
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 7,5
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 60583 7,5 7,5
SK2814 Mikrovågsteknik 60394 7,5 7,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60462 7,5 3,7 3,8
ED2246 Projekt inom fusionsfysik 60554 6,0 6,0
EI2410 Fältteori för vågledare 60582 7,5 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60596 7,5 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60203 9,0 9,0
SH2402 Astrofysik 60217 6,0 6,0