Årskurs 2

Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Spåret Mikrovågsteknik har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2510, EI2420, EK2350, EI2410.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp 4,5 4,5

Spåret Plasma har fyra obligatoriska kurser. Inom spåret ska också två av följande villkorligt valfria kurser väljas: SH2008, SK2400, EI2400, EF2240, IT2651, EF2245, ED2235.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp 6,0
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5

Spåret Rymd har sex obligatoriska kurser. Inom spåret ska också en av följande villkorligt valfria kurser väljas: EI2402, SH2008, EI2440, EI2400, EF2245, AG1321

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet 7,5 hp 7,5