Årskurs 1

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Valfria kurser:

Alla kurser på KTH

Vi rekommenderar följande valfria kurser:

EG2040

EL2620

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EG2020 Elsystem, grundkurs 7,5 hp 7,5
EJ2300 Effektelektronik 7,5 hp 7,5
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp 7,5
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1,5 hp 0,8 0,7
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EJ2311 Effektelektronisk modulation 6,0 hp 6,0
EG2050 Systemplanering 7,5 hp 7,5
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp 7,5
EG2060 Elmarknadsanalys 7,5 hp 7,5
EH2710 Styrning och drift av kraftsystem 7,5 hp 7,5
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp 7,5
EJ2210 Elmaskinanalys 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
EG2040 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,0 4,5