Senast ändrad: 2015-01-23
Godkänd: 2015-01-23

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighetskrav att antas till masterprogrammet är en avslutad kandidatexamen, motsvarande ett svenskt kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter från ett internationellt erkänt universitet. Universitetet måste anges i den senaste utgåvan av International Handbook of Universities. Ansökanden ska ha goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift.

Särskild behörighet

Särskilda behörighetskrav att antas till masterprogrammet är:

- elektrotekniska kurser (inklusive trefas elektriska kretsar eller maskiner) motsvarande 60 hp,

- matematik (kalkyl, numeriska metoder, algebra, sannolikhetslära, grundläggande reglerteknik) motsvarande minst 30 hp.

De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om:

1.     betygsgenomssnittet är lägre än 75%,

2.     institution som utfärdar betyg ej anses uppfylla kvalitetsstandard som har angetts av myndigheterna i det land institutionen är belägen,

3.     examen inte uppfyller utfärdande av motsvarande mastersnivå i det land där examen är utfärdad.

Urvalsprocessen

Urvalsprocessen för elkraftteknik är baserad på en total utvärdering av följande kriterier: universitet,betygsgenomssnitt, personligt brev, referenser, kurser och arbetslivserfarenhet relevanta för programmet.