Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria bas kurser i elkraftteknik . Välj 24 hp av följande kurser för din examen: EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301, EJ2201.

Dessa kurser är villkorligt valfria avancerad kurser i elkraftteknik . Välj 22,5 hp av följande kurser för din examen: EL2450, EP2120, EP2500, EH2745, EH2770, EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2311, EG2312, EG2340, EG2410, EG2420, EI2402, EI2405, EI2437, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2430.

Dessa kurser är villkorligt valfria projekt kurser i elkraftteknik. Välj 9 hp av följande kurser för din examen: EH2751, EI2520, EJ2120, EG2330.

Med reservation för eventuella ändringar.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet består av fem olika block av kurser förutom examensarbetet, Obligatoriska kurser, tre grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.
1. Obligatoriska kurser:EH2220, EH2320, AK2030, samtliga kurser måste läsas för examen.
2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.
3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2311, EG2312, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2437, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440, EL1820, EL2520, EL2620, EL2450, EP2500, IK2218. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda.
4. Projektkurser i Elkraftteknik (Villkorligt valfri – grupp 3): EH2751, EI2520, EJ2120, EG2330, Av dessa måste minst 9 hp läsas för examen.
5. Helt valfria, rekommenderade kurser: EQ2870, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425
Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.