Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet består av fem olika block av kurser samt examensarbete. Dessa är Obligatoriska kurser, tre grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.

1. Obligatoriska kurser:EH2220, AK2036, samtliga kurser måste läsas för examen. För studenter som följer programmet kortare tid  än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen EH2220 med EH2221.

2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.

3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2110, EG2120, EG2210, EG2220, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2439, EI2430, EI2433, EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440,  EL2520, EL2620, EL2450, EL2700, EL2820. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda. (EI2437 är vilande).

4. Projektkurser i Elkraftteknik (Villkorligt valfri – grupp 3): EI2520, EG2330, EH2720, av dessa måste minst 7.5 hp läsas för examen.

5. Helt valfria, rekommenderade kurser: EQ2870, EP2120, EP2500, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425, IK2218
Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp 0,4 0,4 0,4 0,2

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2402 Elektromagnetisk förenlighet Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EJ2222 Konstruktion av elektriska maskiner Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EG2330 Utformning av elkraftsystem, projektkurs Villkorligt valfri projekt kurs 9,0 hp 4,5 4,5
EG2340 Vindkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 3,5 4,0
EG2420 Teori och projekt i Monte Carlo-simulering Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 4,0 3,5
EI2439 Skyddssystem i elkraftsystem Villkorligt valfri avancerad kurs 6,0 hp 3,0 3,0
EI2520 Elektroteknisk teori och konstruktion, projektkurs Villkorligt valfri projekt kurs 9,0 hp 4,0 5,0
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EI2405 Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering Villkorligt valfri avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EI2490 Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik Villkorligt valfri avancerad kurs 1,5 hp 0,7 0,8