Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-09-19
Godkänd: 2019-09-19

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningens undervisningsspråk är engelska.

Följande inriktningar finns:

1. Elkraftsystem, med fokus på elkraftsystemets dynamik, stabilitet och styrning, samt elmarknader och deras utformning

2. Informations- och styrsystem, med fokus på automation, styrning och övervakning av elkraftsystem.

3. Elektroteknisk design, med fokus på fysiska och tekniska grunderna för design och underhåll av låg-och högspänningskomponenter, utrustningar och system.

4. Elektrisk energiomvandling med fokus på elektriska maskiner och kraftelektronik