Årskurs 1

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet består av fyra olika block av kurser samt examensarbete. Dessa är Obligatoriska kurser, två grupper av Villkorligt valfria kurser, ur varje sådan grupp av kurser måste ett minsta antal hp läsas för att kunna ta ut examen samt slutligen ett block med helt valfria kurser.

1. Obligatoriska kurser: EH2220, AK2030, EI2525, samtliga kurser måste läsas för examen. För studenter som följer programmet kortare tid  än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen EH2220 med EH2221.
2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100, EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt  EJ2201. Av dessa måste minst 24 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antigen år 1, eller år 2. Notera dock att dessa ofta utgör förkunskapskrav till kurserna i Villkorligt valfria – grupp 2.
3. Avancerad Elkraftteknik (Villkorligt Valfri – grupp 2):  EG2120, EG2210, EG2220, EG2340, EG2420, EH2745, EI2402, EI2405, EI2430, EI2433, EI2437, EI2439,  EI2440, EI2452, EI2455, EI2490, EJ2222, EJ2230, EJ2311, EJ2420, EJ2440, EL2520, EL2620, EL2450, EL2700, EL2820. Av dessa måste minst 22,5 hp läsas för examen. Det är fritt att läsa kurserna antingen år 1 eller 2, så länge nödvändiga förkunskapskrav är uppfyllda.
4. Helt valfria kurser. Rekommenderade: EQ2870, EP2120, EP2500, EP2510, SF2812, SF2822, EH2770, EH2030, ME2043, EL1150, MJ2411, MJ2410, DD2431, DD2425, IK2218.

Med reservation för eventuella ändringar eller felskrivningar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2220 Den hållbara ingenjören i elkraftteknik 3,0 hp 0,4 0,4 0,4 0,4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2700 Modell-prediktiv reglering
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EG2100 Analys av elkraftsystem
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EG2200 Drift och planering av elproduktion
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EI2436 Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EJ2201 Elektriska maskiner och drivsystem
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EJ2301 Effektelektronik
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 3,0 3,0
EI2455 Smarta elektriska kraftnät och system
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 1,5 2,0 2,0 2,0
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik
Villkorligt valfri avancerad kurs
1,5 hp 0,3 0,4 0,4 0,4
EI2433 Electrotechnical Modelling
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EG2210 Elmarknadsanalys
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EH2741 Kommunikation och styrning i elkraftsystem
Villkorligt valfri bas kurs
6,0 hp 6,0
EI2440 Elektroteknisk konstruktion
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EJ2311 Effektelektronisk modulation
Villkorligt valfri avancerad kurs
6,0 hp 6,0
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EH2745 Datortillämpningar i elkraftsystemet
Villkorligt valfri avancerad kurs
4,5 hp 4,5
EI2430 Högspänningsteknik
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EI2452 Tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5
EJ2230 Reglering för elektrisk energiomvandling
Villkorligt valfri avancerad kurs
6,0 hp 6,0
EJ2440 Elektriska transportsystem
Villkorligt valfri avancerad kurs
6,0 hp 6,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
Villkorligt valfri avancerad kurs
7,5 hp 7,5