Behörighet och urval

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-05-11
Godkänd: 2020-05-11

För behörighet till masterprogrammet krävs grundläggande behörighet motsvarande:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Engelska 6 eller motsvarande.

Samt följande krav på särskild behörighet:

  •  Tidigare utbildning måste innefatta minst 60 hp, motsvarande 1 års studier i normal studietakt, med elektrotekniska kurser, inklusive trefas, elektriska kretsar och/eller maskiner

  • Tidigare utbildning måste innefatta minst 30 hp, motsvarande en termins studier i normal studietakt, med kurser inom en- och flervariabelanalys, numeriska metoder, linjär algebra, sannolikhetslära samt grundläggande reglerteknik.

  • Goda kunskaper i Engelska, motsvarande Engelska 6.

Antalet platser inom utbildningsprogrammet är begränsat. Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: Universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.