Senast ändrad: 2015-03-24
Godkänd: 2015-03-24

Programmet är en uppdragsutbildning och omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Gästföreläsningar på andra språk förekommer.