Årskurs 2

Masterprogram, fusionsenergi och teknisk fysik (TFEPM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatory in either first or second year:

AK1210 Swedish Society period 1,2

Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI4210 Field theory for guided waves