Årskurs 2

Masterprogram, fusionsenergi och teknisk fysik (TFEPM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatory in either first or second year:

AK1213 Swedish Society period 1,2

Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field theory for guided waves

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 3,5 4,0
ED225X Examensarbete inom fusionsplasmafysik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 4,5 4,5
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 6,0
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 6,0
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5