Årskurs 2

Masterprogram, fusionsenergi och teknisk fysik (TFEPM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EF2230 Experimentella metoder i rymdplasmafysik 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp