Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0
ED2230 Kaos och själv-organisation 6,0 hp 6,0
ED2235 Atomfysik för fusion 6,0 hp 6,0
SI2530 Beräkningsfysik 7,5 hp 7,5
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp 6,0
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp 3,5 4,0
ED2245 Projekt inom fusionsfysik 4,5 hp 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5