Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, fusionsenergi och teknisk fysik (TFEPM), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

At least two of the proposed courses should be selected Optional in both first and second year:

EF2240 Space physics

EI2410 Field Theory for Guided Waves

EI2420 Electromagnetic Wave