Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten.Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5
AI206X Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AI201X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AI252X Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AI251X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0
AI281X Examensarbete inom Byggprojektledning, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AI280X med betygsskala A-F 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2106 Konjunkturcykler på bygg- och fastighetsmarknaden 7,5 hp 7,5
AI2153 Finansiell ekonomi med fastighetstillämpningar 7,5 hp 7,5
AI2505 Rättsekonomi för markanvändning 7,5 hp 7,5
AI2515 Infrastrukturrätt - ansvar och finansiering 7,5 hp 7,5
AI2607 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI2806 Ledning av kunskapsföretag 7,5 hp 7,5
AI2117 Facility Management 7,5 hp 7,5
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5
AI2516 Intrångsvärdering 7,5 hp 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7,5 hp 7,5
AI2138 Perspektiv på riskhantering 7,5 hp