Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

These courses are given in Swedish:

AI2505- Law and Economics for Land Use Topics

AI2515- Infrastructure- Responsibility and Financing

AI2516- Valuation Methods for Compulsory Acquisition

AI252X- Degree project in Real Estate Development and Land Law

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2106 Konjunkturcykler på bygg- och fastighetsmarknaden 7,5 hp 7,5
AI2148 Finansiering av entreprenörskap Ersätter AI2138 7,5 hp 7,5
AI2153 Finansiell ekonomi med fastighetstillämpningar 7,5 hp 7,5
AI2505 Rättsekonomi för markanvändning 7,5 hp 7,5
AI2515 Infrastrukturrätt - ansvar och finansiering 7,5 hp 7,5
AI2806 Ledning av kunskapsföretag 7,5 hp 7,5
AI2117 Facility Management 7,5 hp 7,5
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5
AI2516 Intrångsvärdering 7,5 hp 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7,5 hp 7,5
AI206X Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AI252X Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AI281X Examensarbete inom Byggprojektledning, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0