Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

These courses are given in Swedish:

AI2518- Infrastruktur- ansvar och finansiering

AI2519- Hyres-, bostads- och arrenderätt

AI2505- Rättsekonomi för markanvändning

AI252X- Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2106 Konjunkturcykler på bygg- och fastighetsmarknaden 7,5 hp 7,5
AI2127 Management och ledarskap 7,5 hp 7,5
AI2148 Finansiering av entreprenörskap 7,5 hp 7,5
AI2518 Infrastruktur - ansvar och finansiering 7,5 hp 7,5
AI2519 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI2117 Facility Management 7,5 hp 7,5
AI2153 Finansiell ekonomi med fastighetstillämpningar 7,5 hp 7,5
AI2505 Rättsekonomi för markanvändning 7,5 hp 7,5
AI2807 Projekt för byggprojektledare 7,5 hp 7,5
AI206X Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå 61240 30,0 hp 15,0 15,0
AI252X Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå 61238 30,0 hp 15,0 15,0
AI281X Examensarbete inom Byggprojektledning, avancerad nivå 61239 30,0 hp 15,0 15,0