Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet innehållerett antal föreslagna kurssekvenser som erbjuder progression inom olika profiler inom utbildningen med inriktning mot byggprojektledning, fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik.

Dessa kurser har svenska som undervisningsspråk:

AI2507 Fastighetsbildningsrätt

AI2508 Markåtkomst och ersättning

AI2517 Markexploatering

AI2511 Plangenomförande

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2152 Kvantitativa metoder tillämpade på fastigheter och byggnader 7,5 hp 7,5
AI2810 Projektkommunikation 7,5 hp 7,5
AI2102 Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2135 Finansiell Ekonomi 7,5 hp 7,5
AI2507 Fastighetsbildningsrätt 7,5 hp 7,5
AI2808 Projektutveckling och arkitektoniska koncept 7,5 hp 7,5
AI2144 Företagsfinansiering 61235 7,5 hp 7,5
AI2154 Avancerad fastighetsvärdering och analys 61231 7,5 hp 7,5
AI2508 Markåtkomst och ersättning 61229 7,5 hp 7,5
AI2517 Markexploatering 61230 7,5 hp 7,5
AI2809 Ledning av byggprojekt 61232 7,5 hp 7,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 61236 7,5 hp 7,5
AI2156 Kontraktsteori med tillämpningar på fastighetsförvaltning 61237 7,5 hp 7,5
AI2511 Plangenomförande 61233 7,5 hp 7,5
AI2805 Byggandets information och logistik 61234 7,5 hp 7,5