Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet innehållerett antal föreslagna kurssekvenser som erbjuder progression inom olika profiler inom utbildningen med inriktning mot byggprojektledning, fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik.

Dessa kurser har svenska som undervisningsspråk:

AI2507 Fastighetsbildningsrätt

AI2508 Markåtkomst och ersättning

AI2517 Markexploatering

AI2511 Plangenomförande

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2152 Kvantitativa metoder tillämpade på fastigheter och byggnader 51517 7,5 hp 7,5
AI2810 Projektkommunikation 51521 7,5 hp 7,5
AI2102 Marknadsanalys och fastighetsutveckling 51519 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI2135 Finansiell Ekonomi 51520 7,5 hp 7,5
AI2507 Fastighetsbildningsrätt 51518 7,5 hp 7,5
AI2808 Projektutveckling och arkitektoniska koncept 51522 7,5 hp 7,5
AI2144 Företagsfinansiering 61237 7,5 hp 7,5
AI2154 Avancerad fastighetsvärdering och analys 61235 7,5 hp 7,5
AI2508 Markåtkomst och ersättning 61240 7,5 hp 7,5
AI2517 Markexploatering 61239 7,5 hp 7,5
AI2809 Ledning av byggprojekt 61243 7,5 hp 7,5
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 61236 7,5 hp 7,5
AI2156 Kontraktsteori med tillämpningar på fastighetsförvaltning 61238 7,5 hp 7,5
AI2511 Plangenomförande 61242 7,5 hp 7,5
AI2805 Byggandets information och logistik 61230 7,5 hp 7,5