Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

För behörighet till KTHs utbildningar på grundnivå/ avanceradnivå krävs grundläggande behörighet, enligt högskoleförordningen. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas:

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng/120 poäng från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, inom samhällsbyggnadsområdet, inklusive väg- och vattenbyggnad, byggteknik, fastighet och finans, fastighetsekonomi, fastighetsföretagande, byggprojektledning, arkitektur, planering, lantmäteri, geomatik eller juridik. Sökande ska även ha minst

  • 15 högskolepoäng i nationalekonomi/företagsekonomi och/eller statistik eller motsvarande

Behörighet i svenska är ej ett krav för att uppfylla examensfordringarna. Dock förutsätter de kurser som ges på svenska inom den fastighetsjuridiska kurssekvensen att studenterna har kunskaper i svenska motsvarande Svenska B.

För mer information hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se.

Urval

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska) och motivation. Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Specifika dokumentation for Masterprogram Fastigheter och byggande är:

  • Motivationsbrev
  • Relevanta arbetslivserfarenhet
  • Referenser