Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Utbildningen omfattar två år; tre terminer med kurser (90 högskolepoäng) och en termin (30 högskolepoäng) med examensarbete. Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska och, för några kurser, svenska.