Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM Profil Strukturdesign 9,0 hp 3,0 6,0
AH2171 Traffic Engineering and Management Profil Transportsystem 7,5 hp 7,5
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer Profil Transportsystem 7,5 hp 7,5
SD2450 Biomekanik och neuronik Profil Strukturdesign 6,0 hp 6,0
AH2172 Transport Data collection and Analysis Profil Transportsystem 7,5 hp

Inriktningar

Spår, vägfordon (FORA)

Kurser (FORA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 6,0 hp 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp 7,5

Spår, spårfordon (FORB)

Kurser (FORB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5