Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2017

Spår, vägfordon (FORA)

Inriktningen mot vägfordon omfattar alla typer av fordon för vägtransporter med fokus på bilar, lastbilar och bussar. Inriktningen ger grundläggande kunskaper om fordonskomponenter och deras funktion inklusive modellering, validering och analys.

Vidare ger inriktningen också en djupare kunskap om hur man kan modellera, simulera, mäta och utvärdera dynamiska beteenden hos vägfordon.

Spår, spårfordon (FORB)

För inriktningen mot spårfordon är systemaspekten är mycket viktig, eftersom de olika delarna av ett järnvägssystem som fordon, spår, elektrifierings- och signalsystem starkt påverkar varandra. Förutom en bred översikt över alla aspekter av spårtrafik, är dynamisk samverkan mellan fordon och spår ett av fokusområdena.