Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser + ev kurser från andra spåret = minst 75 hp.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser + ev kurser från andra spåret = minst 75 hp.

Spår, vägfordon (FORA)

Spår, spårfordon (FORB)