Årskurs 1

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2221 Fordonssystemteknik 8,0 hp 8,0
SD2307 Spårfordonsteknik 7,5 hp 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp 6,0