Årskurs 2

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser + villkorligt valfria kurser + ev kurser från andra spåret = minst 75 hp.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2170 Transport Data collection and Analysis 50359 7,5 7,5
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50371 6,0 6,0
MF2043 Robust mekatronik 50372 6,0 6,0
SD2111 Teknisk akustik 50373 6,0 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 50358 7,5 7,5
AF2901 Väg- och banteknik 51147 7,5 7,5
AH2171 Traffic Engineering and Management 50360 7,5 7,5
AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 51460 7,5 7,5
AH2307 Urban modellering och beslutsstöd 50033 7,5 7,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 50007 6,0 6,0
SD2230 Projektkurs i fordonsdynamik del 2 50374 7,5 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 50376 8,0 8,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 50377 6,0 6,0

Inriktningar

Spår, vägfordon (FORA)

Spår, spårfordon (FORB)