Årskurs 1

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2047 Förbränningsmotorteknik 1 50384 6,0 hp 6,0
SD2221 Fordonssystemteknik 50388 8,0 hp 8,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 50385 7,5 hp 7,5
SD2222 Fordonskomponenter 50204 8,0 hp 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 60535 11,0 hp 7,0 4,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2221 Fordonssystemteknik 50388 8,0 hp 8,0
SD2307 Spårfordonsteknik 50602 7,5 hp 7,5
SD2313 Spårfordons dynamik 60532 8,0 hp 8,0
EJ2400 Elektrisk traktion 60295 6,0 hp 6,0