Årskurs 2

Masterprogram, geodesi och geoinformatik (TGEGM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG242X Examensarbete inom geoinformatik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AH292X Examensarbete inom geodesi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2425 Rumsliga databaser 7,5 hp 7,5
AG2426 Mobile GIS 7,5 hp 7,5
AH2917 Advanced Theory of Errors 7,5 hp 7,5
AH2924 Ingenjörsgeodesi 7,5 hp 7,5
AG2421 Ett GIS-projekt 7,5 hp 7,5
AH2916 Integrated Navigation 7,5 hp 7,5