Årskurs 1

Masterprogram, geodesi och geoinformatik (TGEGM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2412 Geovisualisation 7,5 hp 7,5
AH2921 Felteori 6,0 hp 6,0
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 7,5 hp 7,5
AH2922 Kartprojektioner och referenssystem 9,0 hp 9,0
AG2414 Rumslig analys 7,5 hp 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 7,5 hp 7,5
AG2415 Web-GIS 7,5 hp 7,5
AH2914 Physical Geodesy 7,5 hp 7,5
AH2915 Laserskanning 7,5 hp 7,5