Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2411 GIS Architecture and Algorithms 7,5 hp Avancerad nivå
AG2412 Geovisualisation 7,5 hp Avancerad nivå
AG2414 Rumslig analys 7,5 hp Avancerad nivå
AH2921 Felteori 6,0 hp Avancerad nivå
AH2922 Kartprojektioner och referenssystem 9,0 hp Avancerad nivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
AG2415 Web-GIS 7,5 hp Avancerad nivå
AH2914 Physical Geodesy 7,5 hp Avancerad nivå
AH2915 Laserskanning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2421 Ett GIS-projekt 7,5 hp Avancerad nivå
AG2425 Rumsliga databaser 7,5 hp Avancerad nivå
AG2426 Mobile GIS 7,5 hp Avancerad nivå
AG242X Examensarbete inom geoinformatik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
AH2916 Integrated Navigation 7,5 hp Avancerad nivå
AH2917 Advanced Theory of Errors 7,5 hp Avancerad nivå
AH2924 Ingenjörsgeodesi 7,5 hp Avancerad nivå
AH292X Examensarbete inom geodesi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå