Årskurs 2

Masterprogram, människa-datorinteraktion (THCIM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Spåren beskrivs närmare på KTHs utbildningswebb, http://www.kth.se/utbildning/program/master-magisterutbildning/program/svenska-masterprogram/mdi/1.51745

INTERAKTIONSDESIGN:

Obligatoriskt: DH2627, DH2655

Valbart: DH2400, DH2418, DH2466, DH2632

MULTIMODAL INTERAKTIONSTEKNOLOGI:

Obligatoriskt: DH2655, DT2300

Valbart: DD2425, DH2400, DH2413, DH2418, DH2632, DH2650, DT2410

VISUALISERING:

Obligatoriskt: DH2655

Valbart: DD2425, DD2429, DD2465, DH2400, DH2413, DH2418, DH2466, DH2650, DT2300

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion
Multimodal obligatorisk, Visualisering valfri
7,5 hp 7,5
DH2627 Interaktionsdesign 2
Int.design, obligatorisk
15,0 hp 7,5 7,5
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DH224X Examensarbete inom människa-datorinteraktion, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi
Visualisering, valfri
6,0 hp
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion
Int.design, valfri; Visualisering, valfri
6,0 hp
DD2429 Datorfotografi
Visualisering, valfri
6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
Multimodal, valfri; Int.design, valfri; Visualiserin, valfri
7,5 hp 7,5
DH2418 Språkteknologi
Multimodal, valfri; Int.design, valfri; Visualiserin, valfri
6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Multimodal, valfri; Visualiserin, valfri
9,0 hp 3,5 5,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion
Multimodal, valfri; Visualiserin, valfri
9,0 hp 3,0 6,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier
Multimodal, valfri; Int.design, valfri
3,0 hp 1,5 1,5
DH2650 Datorspelsdesign
Multimodal, valfri; Visualiserin, valfri
6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik
Multimodal, valfri
7,5 hp 7,5