Senast ändrad: 2012-03-13
Godkänd: 2012-03-13

Programmet omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet är på avancerad nivå och ges i huvudsak på svenska. Enstaka kurser kan dock ges på engelska. Mycket av kurslitteraturen är på engelska.

Programmet erbjuder följande spår:

  • Interaktionsdesign
  • Multimodal interaktionsteknik
  • Visualisering

Det finns också möjlighet att i samråd med programansvarig forma ett individuellt spår, t.ex. för att kunna läsa de kurser som krävs för att få civilingenjörsexamen.