Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH224X Examensarbete inom människa-datorinteraktion, avancerad nivå 30,0 hp
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp

Inriktningar

Spår, interaktionsdesign (HCIA)

Kurser (HCIA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0

Spår, multimodal interaktionsdesign (HCIB)

Kurser (HCIB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsad 9,0 hp 3,5 5,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5

Spår, visualisering (HCIC)

Kurser (HCIC)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system Platsbegränsad 9,0 hp