Årskurs 2

Masterprogram, människa-datorinteraktion (THCIM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system
Platsbegränsad
9,0 hp 3,5 5,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5