Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Alla kurser på masterprogrammet i Människa- datorinteraktion ska läsas inom de obligatoriska eller villkorligt valfria kurserna. Avsteg från detta måste diskuteras i samråd med Programansvarig.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2610 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2350 Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 hp 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp 3,0 3,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DH2641 Interaktionsprogrammering 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5