Årskurs 1

Masterprogram, människa-datorinteraktion (THCIM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Alla kurser på masterprogrammet i Människa- datorinteraktion ska läsas inom de obligatoriska eller villkorligt valfria kurserna. Avsteg från detta måste diskuteras i samråd med Programansvarig.